Política de Privacitat:


¿Qui és el Responsable del Tractament de dades personals?

PoblesdeCatalunya és una iniciativa de la Fundació per a la Difusió del Patrimoni Monumental Català. Té com objectiu la divulgació del patrimoni històric i artístic dels municipis de Catalunya a través d'internet. Director del projecte: Albert Esteves Castro.
E-mail de contacte: fundacio@poblesdecatalunya.cat

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), informem que tenim implementades les mesures de seguretat necessàries , d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals al web.

Com hem obtingut les seves dades?

Ens les ha facilitat vostè: a través de correu electrònic. Quan ens faciliti dades personals, garanteix que està habilitat per a facilitar aquesta informació i que la mateixa és certa, veraç, exacta i actualitzada, que no és confidencial, que no viola cap restricció contractual o drets de tercers i es compromet a no suplantar a altres usuaris.

Els hem obtingut de forma automàtica: si les dades ens les ha aportat a través d’aquest lloc web o qualsevol dels seus subdominis i / o, microsites, recopilem informació, per exemple, quan accedeix a la pàgina, quan omple qualsevol formulari amb dades personals , quan carrega informació o continguts, o quan es comunica amb nosaltres directament per correu electrònic.

Quan visita la nostra web s’envien dades des del seu navegador al nostre servidor, per optimitzar els nostres serveis i millorar la seva experiència com a usuari, per exemple, quan accedeix a la pàgina. Aquestes dades poden ser recollides i emmagatzemades automàticament per nosaltres o per tercers en el nostre nom. Aquestes dades poden incloure:

 • l’adreça IP de l’usuari
 • la data i l’hora de la visita
 • l’URL del lloc d’on prové l’usuari
 • les pàgines visitades al nostre lloc web
 • informació sobre el navegador utilitzat (tipus i versió de navegador, sistema operatiu, etc.).

Podem tractar i registrar aquests usos, sessions i informació relacionada, ja sigui en forma independent o amb l’ajuda de serveis de tercers, fins i tot mitjançant l’ús de Cookies i altres tecnologies de seguiment com flash Cookies i analítiques web.

Quina edat he de tenir per fer ús d’aquesta pàgina web?

Qui ens facilita les seves dades personals i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys. Els menors de 14 anys poden utilitzar el web, però no podran enviar un e-mail amb fotografies o altres continguts per publicar al web, sense el permís per escrit dels pares, tutors o representants legals.

Què ha de saber abans de compartir dades de tercers?

Pel que fa a les dades o imatges d’altres persones, ha de respectar la seva privacitat prestant especial cura a l’hora de publicar o comunicar les seves dades de caràcter personal. Li recordem que, com a usuari, només faciliti i consenti el tractament de les seves dades personals, però no de tercers. Si ens facilita dades de tercers està fent una cessió de dades de caràcter personal, sent la seva responsabilitat comptar amb el consentiment previ i exprés d’aquests tercers per utilitzar-los i facilitar-nos, vostè es fa responsable d’informar-los de la inclusió de les seves dades en els nostres tractaments.

La publicació de dades de tercers sense el seu consentiment pot infringir, a més de la normativa sobre protecció de dades, el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, drets la protecció dels quals es regeix pel que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil de el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Quins fins els donem a les dades personals que recollim?

Les dades les podem tractar per diferents finalitats, per exemple:

 1. Respondre a la seva consulta per poder aclarir-li els dubtes i qüestions que ens hagi exposat.
 2. Contactar amb vostè pels mitjans que ens hagi indicat, correu electrònic, telèfon, etc.
 3. En relació a les informacions recopilades automàticament per la pàgina web, basant-se en la seva navegació com a usuari, creem informacions anònimes i agregades sobre el seu comportament, efectes de segmentació i desenvolupament de perfils anònims. Aquesta interacció ens ajuda a: millorar el rendiment de la pàgina web, promoure una experiència més personalitzada, mesurar i monitoritzar l’eficiència de la pàgina web, gestionar la pàgina web, de manera que es garanteixi que la mateixa es torna cada vegada més segura i transparent.
 4. Realitzar enquestes d’opinió i / o satisfacció i fer-li arribar, mitjançant comunicacions electròniques, informació sobre les nostres activitats, (incloses comunicacions electròniques als efectes de l’art. 21 LSSICE 34/2002). Si ja tenim una relació contractual prèvia, aquestes comunicacions les remetrem sobre la base del nostre interès legítim (Art. 6 ap. 1 lletra f RGPD). En el cas de no tenir una relació contractual prèvia, només li enviarem aquest tipus de comunicacions, si ens ho autoritza marcant l’opció (opt-in) que expressament s’inclou a l’efecte en els formularis corresponents (Art. 6 ap. 1, lletra a RGPD). Les comunicacions electròniques que li enviem inclouran, en la pròpia comunicació, l’opció de deixar de rebre-les.
 5. Publicar al web les fotografies i continguts que l’usuari enviï, esmentant al peu del recurs el seu nom i cognoms com autor, si l’usuari ens ha facilitat aquesta informació.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les seves dades personals les conservarem mentre no ens demani la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la mateixa, podrem mantenir-los durant el temps necessari i limitant el seu tractament (bloquejant), únicament per complir amb les obligacions legals / contractuals a què estiguem sotmesos i / o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualsevol responsabilitat per la nostra part i / o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda.

Quines causes de legitimació fem servir per tractar les seves dades?

Les causes de legitimació són les que ens permeten i habiliten a poder tractar les seves dades personals de forma legal. Hi ha diferents causes de legitimació o bases jurídiques que ens permeten tractar les seves dades de forma lícita i legal:

El seu consentiment si ens ha enviat un correu electrònic. Aquest consentiment ens l’atorga de forma inequívoca en facilitar-nos les seves dades on-line o off-line, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar que manifesta aquest consentiment. L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per atendre la seva petició; si no els facilita, no podrem dur-la a terme. Podrà retirar aquest consentiment en qualsevol moment remetent un e-mail en aquest sentit a fundacio@poblesdecatalunya.cat aquesta retirada suposa que no podrem prestar-li els serveis sol·licitats o atendre les seves consultes o peticions.

A qui podrem comunicar les dades personals que ens faciliti?

Les seves dades personals no es transferiran a tercers, excepte que:

 1. Tinguem la seva autorització expressa.
 2. Els tercers siguin proveïdors que ens subministren productes i serveis (encarregats de tractament), per exemple: allotjament, housing, software as a service, còpies de seguretat en remot, serveis de suport o manteniment informàtic, gestors de correu electrònic, enviament de e-mails i e-mail màrqueting, transferència d’arxius, analítica web, etc.
 3. Una llei o norma amb rang de llei ens exigeixi la comunicació de dades a entitats organismes (Cossos nacionals de seguretat, etc.)
 4. La comunicació fos estrictament necessària per a assegurar el compliment dels nostres termes d’ús, drets o titularitat.

Fem transferències internacionals de les seves dades personals?

Una transferència internacional de dades es produeix quan les dades personals que són tractades per un responsable o un encarregat del tractament a l’Espai Econòmic Europeu (països de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein i Noruega) són enviats a un tercer país o organització internacional, fora d’aquest territori.

Els nostres proveïdors que puguin tenir accés a dades personals, amb la finalitat de prestar-nos serveis auxiliars a la nostra activitat (allotjament, housing, software as a service, còpies de seguretat en remot, serveis de suport o manteniment informàtic, gestors de correu electrònic, enviament de e-mails i e-mail màrqueting, transferència d’arxius etc.), tenen els seus centres de processament de dades dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països amb un mateix nivell d’adequació segons estableix la Comissió Europea i el Comitè Europeu de Protecció de dades.

Encarregats de tractament:

Google Ireland Limited, amb domicili a Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlanda, presta serveis d’analítica web y serveis globals d’ internet i e-mail, Pot consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç: https://www.blog.google/around-the-globe/google-europe/some-changes-our-service-model-europe/ y https://policies.google.com/

Indicar les dades de l’empresa que dona el Hosting web

Quins Drets pot exercitar?

Són els coneguts com a Drets ARCO-POL, pot exercitar-los enviant un correu electrònic a: fundacio@poblesdecatalunya.cat

Pot, quan siguin procedents, exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, a l’adreça de correu electrònic indica. Mitjançant sol·licitud escrita adjuntant còpia del DNI o passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

Dret d’accés: Pot preguntar-nos quines dades personals estem tractant i fins i tot sol·licitar-nos una còpia d’aquests

Dret de rectificació: Pot sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o que completem els que siguin incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió (dret a l’oblit): Pot sol·licitar-nos la supressió de les seves dades personals quan: no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits, retiri el seu consentiment, hi hagi hagut un tractament il·lícit dels mateixos o per compliment d’una obligació legal.

Dret a la limitació del tractament: Pot sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició: Pot oposar-se al tractament que es faci de les seves dades si aquest tractament es basa en l’interès legítim del responsable del fitxer o és per a fins publicitaris.

Un cop rebuda qualsevol de les anteriors sol·licituds li respondrem en els terminis legalment establerts. Pot reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Si vol més informació sobre els drets que pot exercitar i per a la sol·licitud de models de formularis d’exercici de drets, pot visitar la pàgina web de l’Agència espanyola de Protecció de Dades, www.aepd.es

Quines categories de dades tractem?

El RGPD estableix dues categories de dades personals, les conegudes com a dades identificatives i les conegudes com a categories especials de dades: origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques o de salut, dades biomètriques, dades relatives a la vida o orientacions sexuals.

Les categories de dades que tractem són dades identificatives, no tractem dades considerades com a categories especials de dades (valors genètics, biomètrics, etc.)Mapa general
No està autoritzada la reproducció d’imatges o continguts sense el consentiment exprés de la Fundació per a la Difusió del Patrimoni Monumental Català